Thursday, December 20, 2012

က်ေရနီရာက ထမ္းေဆာင္မည္

စာေခ်တေယာက္ တိုင္ျပည္နန္႔လူမ်ိဳးအတြက္ က်ရာတာ၀န္ထမ္းဖို႔ ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီးေက ေတာ္လွန္းနီၿမီးကိုေရာက္ပါလတ္ေတ။ စာေခ်ကေလ့ သတန္းဆင္းခါစ စစ္တိုက္ဖို႔ သြီးျမြနီေရခ်ိန္။ တရက္တရက္ေရာက္လာေက ရွိတန္းထြက္ဖို႔၊ စစ္တိုက္ဖို႔က်ဲ ေတြးနီေရ။ တရက္နိ မိုးထက္ေစာေစာ တပ္ၾကပ္ႀကီးက တပ္သားတိကို တန္းစီဖို႔ ၀ီစီမႈတ္လိုက္ေတ။ တက္ၾကြေရ စာေခ်က အယင္းဆံုးတန္းစီလိုက္ေတ။ စာေခ်စိတ္ထဲမွာ ေအနိခါ ရွိတန္းထြက္ရဖို႔ထင္ထားေရ။ တန္းစီနီေရ တပ္သားတိကို တပ္ႀကပ္ႀကီးက..

```ဗဟုိလ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ ပါတီညီလာခံ ဟိေရ။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ပါတီကိုယ္စားလွယ္တိ လာကတ္ဖို႔၊ ယင္းအတြက္ ပါတီကိုယ္စာူလွယ္ လူႀကီးတိကို ဗဟိုလ္ဌာနခ်ဳပ္ကို လိုက္ပို႔ရဖို႔။ တိုင္ျပည္နန္႔နန္႔လူမ်ိဳးအတြက္ က်ေရနီရာက က်ေရတာ၀န္ကို ထမ္းႏိုင္ကတ္လာ…´´´ အာရင္းသံႀကီးႀကီးနန္႔ ေအာ္မီးလိုက္ေတ..။


တပ္သားတိကေလ့ …```ထမ္းႏိုင္ပါေရ```` သံၿပိဳင္ေအာ္လိုက္ေတ။ ေတာင္စိုင္ၾကားထဲကို ပဲ့တင္ခပ္လားေရ။

``ေကာင္းပ်ာ..။``

``ငမိုက္..``` ဟိ ဆရာ```

``မိုက္ခဲ`` ``ဟိ ဆရာ``

``လထက္မိုက္`` ``ဟိ ဆရာ``

``စာေခ်`` ``ဟိ ဆရာ``

``မင္းရို႔ေလးေယာက္ ၀ါးနက္သားခြတ္ၿပီးေက ထမ္းစင္တခုလုပ္။ မိုးထက္ထမင္း မစားခင္အၿပီးလုပ္။ ၾကားလာ``

``ၾကားပါေရ``

``က်န္ေရ တပ္သားတိ ရိပ္ခါျဖည့္..။ ခရီထြက္ဖို႔ အဆင္သင့္ လုပ္ထား။ ဟုတ္လာ``

``ဟုတ္ပါေရ``

ေနာက္တရက္ မိုးထက္ေစာေစာ အိႏၵိယ+ရခိုင္နယ္စပ္ကို ခရီထြက္လာကတ္ေတ။ စာေခ်ရို႔ေလးေယာက္ပါေရ တပ္စိပ္က အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ကို အလယ္ကထမ္းလို႔ ေဌးကာေတာင္တန္းကို တျဖည္းျဖည္း ျဖတ္ေက်ာ္တက္လာကတ္ေတ။ ေလးေယာက္တသုတ္၊ ေလးေယာက္တသုတ္စီ လွဲထမ္းကတ္ေတ။ ေဌးကာေတာင္တ၀က္ေလာက္မွာ စာေခ်ရို႔ေလးေယာက္ တာ၀န္က်ေရ။ ထမ္းနီယင္း ထမ္းနီယင္းနန္႔ ငမိုက္က

``မင္းဘာဘုရင္ ေမာက္သူဇာ မင္းသမီးသိမ္းယူခေရခါ ဆင္ျဖဴစီလို႔ယူခေရလို႔ ၾကားဖူးေရကား``။

အထက္က ထိုင္နီအမ်ိဳးသမီးက ၿပံဳ့လို႔ရယ္လိုက္ေတ။

``အူးး ယင္းခ်င့္ထက္ ႀကီးက်ယ္စြာဟိသိမ့္ယင့္..။ ပတၱျမားေဒ၀ီစိုးမဲက်ီကို ေျမာက္ဦးနန္းေတာ္ကို ယူလာခါ ယင္းခါမလားႀကီးက်ယ္စြာ။ ေငြထမ္းစင္နန္႔ ထမ္းလို႔ခစြာ။ ေငြထမ္းစင္တဖက္တေလွ်ာက္ အတီးအမႈတ္၊ အကအခုန္တိနန္႔ ေဖ်ာ္ျဖည္လို႔ေတာင္ ပါေရေျပာေရ..`` မိုက္ခဲက မ်က္ခံုးေခ်ကို ပင့္လို႔ေျပာလိုက္ေတ။

အထက္ကထိုင္နီေရ အမ်ိဳးသမီးက ခါးေခ်ကို ေကာ့ၿပီးေက ရင္ဖတ္ေခ်ေမာက္လို႔ တင္လိုက္ေတ..။ ဆံပင္ေခ်တိကိုေလ့ လက္ေခ်နန္႔ ပုခုန္းထက္သလို႔ တင္လိုက္။ ေက်နပ္ျပံဳ့ျပံဳ့လို႔။

လထက္မိုက္ကေလ့ မခံခ်င္။ မင္းရို႔က်ဲဗဟုသုတဟိစြာ မဟုတ္။ ငါမွာေလ့ လူႀကီးသူမတိ ေျပာစြာကို ၾကားဖူးစြာ အမ်ားႀကီး..မခံခ်င္စိတ္နန္႔ ၀င္ေျပာလိုက္ေတ။

```နတ္သွ်င္မယ္မင္းသမီးကို မဟာသမတၱရာဇာဘက္ကို ဆက္သေရခါ ခုႏွစ္ညာဥ့္ခုႏွစ္ရက္ ပြဲလမ္းသဘင္လုပ္ၿပီးေက ရႊီထမ္းစင္တဖက္တေလွ်ာက္မွာ အတီးအမႈတ္၊ အကအခုန္၊ ေအာင္လံတိထမ္းလို႔ အပ်ိဳစင္တိ ၀ိုင္ရံၿပီးေက ထမ္းလာစြာ နတ္ျပည္ဆင္းလာပိုင္လတ္..```

အထက္ကထိုင္နီေရ အမ်ိဳးသမီးက ေကာင္းေက်နပ္အားရသံနန္႔ ``ေမာင္ေခ်ရို႔ ေကာင္းေကာင္းဗဟုသုတ္ဟိကား….။ အဲ..ယင္းေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရသမားျဖစ္စြာ။ ေမာင္ေခ်ရို႔ကို ေကာင္းခ်ီးက်ဴးေရ..``။ သူ႔ကိုယ္သူေလ့ ဂုဏ္ယူ၀ံေၾကာၿပီးေက မင္းသမီးေခ်တေယာက္ပိုင္ ထင္ျမင္ခံစားနီပံုေပၚေရ။ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္လံုးကိုယ္ေပါက္ေခ်ကိုေလ့ ျပန္ၾကည့္လိုက္ေတ..။

ႏႈတ္ပိတ္ၿပီးေက နားေထာင္နီေရစာေခ်က ပုခုန္းေျပာင္းထမ္းလိုက္ၿပီးေက

```ယေက.....အစ္ကို က်န္ေတာ္ရို႔ထမ္းလာေရ ပါတီအတြင္းေရမႈေလ့ ဇာည့ံခီဖို႔လဲ…။ ၀ါးစင္နန္႔ ေလးေယာက္ထမ္း မင္းသမီးရာမဟုတ္လား..။ ေလးေယာက္ထမ္းကို ေလးေယာက္ထမ္း..```

``ဟိုင္း ေအေကာင္းေခ် ဇာေျပာစြာေလ နင္..။ နမိတ္မေကာင္း နမာမေကာင္း…။ အသုဘ ထင္လာနင္ ငါကို….၊ ခ်…ခ်..ခ် ေအကု..ခ် ထမ္းစင္က ေအကု..ခ်။``

``မဟုတ္ပါ အတြင္းေရးမႈ ေကာင္းခါးေညာင္းေရ၊ ပုခုန္းနာပါေရ။ တိုင္းျပည္နန္႔လူမ်ိဳးအတြက္ ထမ္းရစြာ ေကာင္းလီးပါေရ အတြင္းေရမႈ..။ တနားေခ် အေညာင္းေျဖကတ္ပါေမ..```

ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၁၅၊ ၁၂၊ ၂၀၁၂
Glada Hudik

No comments:

Post a Comment