Wednesday, January 7, 2015

လက္ညွိဳးေထာင္အာဏာသိမ္းဥကၠဌ

စာေခ်တေယာက္ ရွက္ေၾကာက္ေတမ်က္ႏွာနန္႔ ေက်ာင္းကိုလမ္းေလွ်ာက္လားနီေရ။ သူငယ္ခ်င္းတိက ခါတိုင္းထက္ စာေခ်ကို ေကာင္းအေလးထားလာကတ္ေတ ပံုေပၚေရ။ တေလးတစား ဆက္ဆံလာကတ္ေတ။ ေဖၚေဖၚရြယ္ရြယ္၊ လိုလုိလားလား ဆက္ကတ္ေတ။ မ်က္ႏွာလိုမ်က္ႏွာရ သူငယ္ခ်င္းတိေလ့ မ်ားလာေရ။ မိမၼေခ်တိေလ့ အဌာပီးကတ္၊ မ်က္စပစ္ကတ္၊ က်ာပစ္ကတ္နန္႔ စာေခ်တေယာက္ နီရထိုင္ရ ေကာင္းခက္နီပ်ာ။ ေယလီ စာေခ်ရွက္လာလီ။ ကိုယ့္ကိုသိကၡာမဟိေရ လူတေယာက္ပိုင္ ထင္လာလီ...။

``အေ၀း...စာေခ်.....ေကာင္းေပ်ာက္ေတကာ..မင္း..``` ေက်ာင္းတက္ဖက္သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က ေအာ္လိုက္ေတ။ ``ေက်ာင္းေလ့တက္ခ်င္စိတ္ မဟိ၊ အျပင္ေလ့ထြက္ခ်င္စိတ္ မဟိ၊ ယင္းအတြက္နန္႔ အိမ္မွာကုတ္နီေရေ၀..``` ရွက္ေၾကာက္မ်က္ႏွာနန္႔ ျပန္ေျဖလိုက္ေတ။

``သံတြဲမွာလုပ္ေတ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီညီလာခံမွာ မင္းဖဥကၠဌျဖစ္လားေရ။ ျဖစ္ႏိုင္ေရ၊ လုပ္ႏိုင္ေရအရည္ျခင္းေလ့ ဟိေရေ၀။ ငါရို႔က ေကာင္းဂုဏ္ယူေရေ၀..။ ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးေဂါင္းေဆာင္ေ၀။ ေအခ်င့္ထက္ ဇာပိုင္ဂုဏ္စရာ ဟိခီဖို႔သိမ့္လဲ။ မင္းဖစြာ အမ်ိဳးသားေဂါင္းေဆာင္ေ၀..။ ဂုဏ္ယူေရေ၀ သူငယ္ခ်င္း။ မင္းနန္႔သူငယ္ျဖစ္ရစြာကို ဂုဏ္ယူလို႔မဆံုး..။ ငါရို႔ကို မမိ့ကဲ့နန္း..။

ေယလီ စါေခ် ရွက္လီ၊ သြီးပုတ္တိ မ်က္ႏွာတက္လီ။ ေအသူရို႔ ငါကိုသေရာ္နီကတ္စြာလာ ထင္လီ..ျဖစ္နီေရ။

``အေ၀း..သူငယ္ခ်င္း ရခိုင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္မွာ မဟာႆ      ဒရာဇာမင္းကို တိုင္သူျပည္သားတိက၊ နန္းတြင္းသူနန္းတြင္းသားတိက၊ မင္းမ်ိဳးမင္းေဆြတိက၊ တတိသိပညာသွ်င္တိက ရြီးေကာက္ပြဲ႔နန္႔ တိုင္ျပည္ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ မင္းေျမွာက္ခေရ။````

``ငါရို႔ဘာဘာပိုင္ ဖင္ျခစ္လက္ညွိဳးေထာင္လို႔ ငါဥကၠဌလုပ္ဖို႔ဆိုၿပီးေက အာဏာသိမ္းလို႔ ရာထူးကိုရယူခစြာ မဟုတ္။ စိတ္ဓါတ္နိမ့္က်ညံ့ဖ်င္းေရ ဗမာျမန္မာတိလက္ေအာက္မွာ ဟိနီသမွ်ကာလပါတ္လံုး သူရို႔တိပိုင္ ငါရို႔ရခိုင္သားတိေလ့ ငါရို႔ဘာဘာပိုင္ ဖင္ျခစ္လက္ညွိဳးေထာင္ဥကၠဌတိ အရာအမ်ားႀကီးေပၚလာဖို႔စြာကို ေတြးၿပီးေက ငါရွက္နီေတေ၀း.....ေမာင္ကံႀကီး....ငါရွက္ေတ..။

ခိုင္ျမသိန္း (ေခ်ာင္းသာႀကီး)
၂၇၊ ၁၀၊ ၂၀၁၄
Glada Hudik

Saturday, January 12, 2013

အအီးပါတ္ကင္ဆာ

စာေခ်တေယာက္အိမ္ထဲမွာနီရစြာ ပ်င္းလြန္းလို႔ အိမ္ရွိကခုန္တန္းေခ်မွာ ထိုင္နီ၏။ လမ္းလားလမ္းလာလူတိကို ၾကည့္ၿပီးေက သူ႔ကိုသူၾကည္ႏုနီပံုေပၚ၏။ တနားေလာက္အၾကာမွာ စာေခ်ဘက်ီး (ဘႀကီး) တေယာက္ ဇာကျပန္လာမွန္းမသိ၊ လမ္းေလွ်ာက္ျပန္လာစြာကို စာေခ်လွမ္းျမင္လိုက္၏။ ဘက်ီးကို အ၀ီးကပင္လွမ္းၾကည့္နီယင္းပင္…အို…ငါရို႔ဘက်ီးေလ့ လြယ္စြာလူက မဟုတ္၊ ေကာင္းလူခန္႔ရာ မလား၊ ေကာင္းလူႀကီးလူေကာင္းရာ လူရာမလား၊ ဗမာျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးေလာကမွာဆိုေက ထိပ္တန္းေဂါင္းေဆာင္တိ...။ စိုင္စားနီယင္းနန္႔ပင္ ဘက်ီးက အနားကိုေရာက္လာလတ္၏။ 

Sunday, December 30, 2012

မုတ္ဆိုးမျဖစ္က်န္ခဖို႔ႏွင့္ရာ

ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဗမာျမန္မာတိတက္သိမ္းလို႔ က်ဆံုးလားေရရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိ၊ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးအဆက္ဆက္မွာ အသက္စြန္႔က်ဆံုးလားေရရခိုင့္သူရဲေကာင္းတိကို ရည္စူးၿပီးေက ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ဆြမ္းေကၽြးအလွဴဒါနလုပ္ဖို႔ မြန္းတည္းဆြမ္းအတြက္ ဆြမ္းအုပ္ကိုယ္စီနန္႔ စာေခ်ရို႔မိသားစု ဘုန္းႀကီးေက်ာင္ကို ေရာက္လာၾက၏။

Sunday, December 23, 2012

ၵေဂါတမဗုဒၶ လူျပည့္ကိုေနာက္တေခါက္ၾကြေတာ္မူျခင္း

စာေခ်တေယာက္ အရက္မူၿပီးေက ေလးကြင္နင္းလို႔ အိမ္ကိုျပန္လာေရ။ လူတိကိုေလ့ သူေတာ္မက်ဲ ျမင္နီေရ။ ပါးစကေလ့ ဆိုက္ကားတိုက္လတ္ေမေၾကာက္လုိ႔ သံဗုေဒၵဂါဌာကို အေခါက္ေခါက္အခါခါ ရြတ္ဆိုပါလတ္ေတ။

လမ္းခုလပ္မွာ သူေတာ္မႏွစ္လံုး ဆန္ခံလာစြာတြိ႔ေရ။ စာေခ် သူေတာ္မႏွစ္ေယာက္ရွိက ျဖတ္ဆိန္းၿပီးေက ရပ္လိုက္ၿပီးေတ။

Saturday, December 22, 2012

ၾကၠာ၀ဠာျဖစ္ေပၚလာပံုကို လက္တြိ႔စမ္းသတ္ျခင္း

စာေခ်တေယာက္ ရႊီဂစ္ကန္ပိန္းစတင္လႈပ္ယွားမႈကိစၥနန္႔ ဘဂၤလာကအျပန္ ကာလာကတၱားကို မ၀င္ခင္ ၅ မိနစ္ေလာက္အလိုမွာ စီလာေရဘစကား ရပ္စစ္ေဆးခံလိုက္ရေရ..။ BSF (Border Security Force) စစ္သားတိနန္႔ ရဲသားတိေလ့ အမ်ားႀကီး။ အရပ္၀တ္နန္႔လူတိေလ့ ၀ါးကီတြားကီတိကိုယ္စီနန္႔ တေယာက္ကိုေလ့ အလြတ္မပီး စစ္ေဆးနီကတ္ေတ။ စာေခ်နန္႔ သူငယ္ခ်င္းကုိတြိ႔စြာနန္႔ ဘစကားထက္က ဒရြတ္တိုက္ဆြဲခ်လားခေရ။


Thursday, December 20, 2012

က်ေရနီရာက ထမ္းေဆာင္မည္

စာေခ်တေယာက္ တိုင္ျပည္နန္႔လူမ်ိဳးအတြက္ က်ရာတာ၀န္ထမ္းဖို႔ ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီးေက ေတာ္လွန္းနီၿမီးကိုေရာက္ပါလတ္ေတ။ စာေခ်ကေလ့ သတန္းဆင္းခါစ စစ္တိုက္ဖို႔ သြီးျမြနီေရခ်ိန္။ တရက္တရက္ေရာက္လာေက ရွိတန္းထြက္ဖို႔၊ စစ္တိုက္ဖို႔က်ဲ ေတြးနီေရ။ တရက္နိ မိုးထက္ေစာေစာ တပ္ၾကပ္ႀကီးက တပ္သားတိကို တန္းစီဖို႔ ၀ီစီမႈတ္လိုက္ေတ။ တက္ၾကြေရ စာေခ်က အယင္းဆံုးတန္းစီလိုက္ေတ။ စာေခ်စိတ္ထဲမွာ ေအနိခါ ရွိတန္းထြက္ရဖို႔ထင္ထားေရ။ တန္းစီနီေရ တပ္သားတိကို တပ္ႀကပ္ႀကီးက..

```ဗဟုိလ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ ပါတီညီလာခံ ဟိေရ။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ပါတီကိုယ္စားလွယ္တိ လာကတ္ဖို႔၊ ယင္းအတြက္ ပါတီကိုယ္စာူလွယ္ လူႀကီးတိကို ဗဟိုလ္ဌာနခ်ဳပ္ကို လိုက္ပို႔ရဖို႔။ တိုင္ျပည္နန္႔နန္႔လူမ်ိဳးအတြက္ က်ေရနီရာက က်ေရတာ၀န္ကို ထမ္းႏိုင္ကတ္လာ…´´´ အာရင္းသံႀကီးႀကီးနန္႔ ေအာ္မီးလိုက္ေတ..။


Thursday, December 13, 2012