Sunday, December 30, 2012

မုတ္ဆိုးမျဖစ္က်န္ခဖို႔ႏွင့္ရာ

ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဗမာျမန္မာတိတက္သိမ္းလို႔ က်ဆံုးလားေရရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားတိ၊ ရခိုင့္ေတာ္လွန္ေရးအဆက္ဆက္မွာ အသက္စြန္႔က်ဆံုးလားေရရခိုင့္သူရဲေကာင္းတိကို ရည္စူးၿပီးေက ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းမွာ ဆြမ္းေကၽြးအလွဴဒါနလုပ္ဖို႔ မြန္းတည္းဆြမ္းအတြက္ ဆြမ္းအုပ္ကိုယ္စီနန္႔ စာေခ်ရို႔မိသားစု ဘုန္းႀကီးေက်ာင္ကို ေရာက္လာၾက၏။

Sunday, December 23, 2012

ၵေဂါတမဗုဒၶ လူျပည့္ကိုေနာက္တေခါက္ၾကြေတာ္မူျခင္း

စာေခ်တေယာက္ အရက္မူၿပီးေက ေလးကြင္နင္းလို႔ အိမ္ကိုျပန္လာေရ။ လူတိကိုေလ့ သူေတာ္မက်ဲ ျမင္နီေရ။ ပါးစကေလ့ ဆိုက္ကားတိုက္လတ္ေမေၾကာက္လုိ႔ သံဗုေဒၵဂါဌာကို အေခါက္ေခါက္အခါခါ ရြတ္ဆိုပါလတ္ေတ။

လမ္းခုလပ္မွာ သူေတာ္မႏွစ္လံုး ဆန္ခံလာစြာတြိ႔ေရ။ စာေခ် သူေတာ္မႏွစ္ေယာက္ရွိက ျဖတ္ဆိန္းၿပီးေက ရပ္လိုက္ၿပီးေတ။

Saturday, December 22, 2012

ၾကၠာ၀ဠာျဖစ္ေပၚလာပံုကို လက္တြိ႔စမ္းသတ္ျခင္း

စာေခ်တေယာက္ ရႊီဂစ္ကန္ပိန္းစတင္လႈပ္ယွားမႈကိစၥနန္႔ ဘဂၤလာကအျပန္ ကာလာကတၱားကို မ၀င္ခင္ ၅ မိနစ္ေလာက္အလိုမွာ စီလာေရဘစကား ရပ္စစ္ေဆးခံလိုက္ရေရ..။ BSF (Border Security Force) စစ္သားတိနန္႔ ရဲသားတိေလ့ အမ်ားႀကီး။ အရပ္၀တ္နန္႔လူတိေလ့ ၀ါးကီတြားကီတိကိုယ္စီနန္႔ တေယာက္ကိုေလ့ အလြတ္မပီး စစ္ေဆးနီကတ္ေတ။ စာေခ်နန္႔ သူငယ္ခ်င္းကုိတြိ႔စြာနန္႔ ဘစကားထက္က ဒရြတ္တိုက္ဆြဲခ်လားခေရ။


Thursday, December 20, 2012

က်ေရနီရာက ထမ္းေဆာင္မည္

စာေခ်တေယာက္ တိုင္ျပည္နန္႔လူမ်ိဳးအတြက္ က်ရာတာ၀န္ထမ္းဖို႔ ယတိျပတ္ဆံုးျဖတ္လိုက္ၿပီးေက ေတာ္လွန္းနီၿမီးကိုေရာက္ပါလတ္ေတ။ စာေခ်ကေလ့ သတန္းဆင္းခါစ စစ္တိုက္ဖို႔ သြီးျမြနီေရခ်ိန္။ တရက္တရက္ေရာက္လာေက ရွိတန္းထြက္ဖို႔၊ စစ္တိုက္ဖို႔က်ဲ ေတြးနီေရ။ တရက္နိ မိုးထက္ေစာေစာ တပ္ၾကပ္ႀကီးက တပ္သားတိကို တန္းစီဖို႔ ၀ီစီမႈတ္လိုက္ေတ။ တက္ၾကြေရ စာေခ်က အယင္းဆံုးတန္းစီလိုက္ေတ။ စာေခ်စိတ္ထဲမွာ ေအနိခါ ရွိတန္းထြက္ရဖို႔ထင္ထားေရ။ တန္းစီနီေရ တပ္သားတိကို တပ္ႀကပ္ႀကီးက..

```ဗဟုိလ္ဌာနခ်ဳပ္မွာ ပါတီညီလာခံ ဟိေရ။ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္က ပါတီကိုယ္စားလွယ္တိ လာကတ္ဖို႔၊ ယင္းအတြက္ ပါတီကိုယ္စာူလွယ္ လူႀကီးတိကို ဗဟိုလ္ဌာနခ်ဳပ္ကို လိုက္ပို႔ရဖို႔။ တိုင္ျပည္နန္႔နန္႔လူမ်ိဳးအတြက္ က်ေရနီရာက က်ေရတာ၀န္ကို ထမ္းႏိုင္ကတ္လာ…´´´ အာရင္းသံႀကီးႀကီးနန္႔ ေအာ္မီးလိုက္ေတ..။


Thursday, December 13, 2012

စစစစစစစ

တိုင္းရင္းသားနိ႔

စာေခ်တေယာက္ ညာဇာဖက္သား ပ်င္းပ်င္းရိရိနန္႔ အိမ္ရွိခန္းကို ထြက္ပါလတ္ေတ..။ ဘာဘာက ရီဒီယိုဖြင့္လို႔ ဘီဘီစီနားေထာင္နီေရ…။ ဘာဘာေပါင္မွာ တက္ထိုင္လိုက္ေတ။ ဘာဘာက ဘီဘီစီကို အာရံုစိုက္လို႔နားေထာင္နီေရ။ စာေခ်ကိုေလ့ တိန္းနီဖို႔ ႏွစ္ခမ္းထက္မွာ လက္ညွိဳးတင္လို႔ ျပလိုက္ေတ။ စာေခ်က အဌာေပါက္ေတ။ နားေထာင္ယင္းနားေထာင္ယင္းနန္႔ ဘာဘာနန္႔ အိမ္တာဗ်ဴးေလ့ပါေရေထာ။

```က်န္ေတာ္တို႔ ယခိုင္တုိင္းရင္းသားေတြဟာ တျခားလူမ်ိဳးေတြထက္ သမိုင္းအစဥ္လာက်ီးပါတယ္။ ဒီလို က်ီးမားတဲ့သမိုင္ေတြကိုထိမ္းသိမ္းဖို႔ သမၼတက်ီးနန္႔တကြ စစ္တပ္အပါအ၀င္ ပါလီမာန္မွာ တင္ပ်ထားပါတယ္´´´´´
ဘာဘာမ်က္ႏွာကို ေမာ္ၾကည့္ၿပီးေက အားပီးလကၼေထာင္ျပလိုက္ေတ။ ဘာဘာက စာေခ်ေဂါင္းကိုပြတ္လို႔ ဖက္ထားလိုက္ေတ။


Wednesday, December 12, 2012

တလကၼေလ့ေလွ်ာ့မပီး


စာေခ်တေယာက္ေက်ာင္းဆင္းလို႔ အိမ္အျပန္းလမ္းမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုက မၾကာခင္ကျဖစ္လားခေရ အဓိဂရံုးနန္႔ပါတ္သက္လို႔ ႏိုင္ငံေရးေဟာေျပာပြဲ႔တခုလုပ္နီေရ နီရာကိုေရာက္လားခေရ။ ဇာလဲကု လူအုပ္ထဲကို ၀င္ၾကည့္လိုက္ေတ။
စင္ထက္မွာရပ္လို႔ စိတ္ပါလက္ပါ တရားေဟာနီစြာလူက … အူး.. ဘာဘာရာမလား စိတ္ထဲမွာဂုဏ္ယူအနီထားနန္႔ အာရံုစိုက္နားေထာင္လိုက္ေတ။

```ရခိုင္ျပည္ကိုက်ဴးေက်ာ္လာေရလူတိကို တလကၼေလ့ေလွ်ာ့မပီး။ အမ်ိဳး
သီလႏ

ွစ္ဌာနကို အသက္ပီးလို႔ကာကြယ္လားဖုိ႔..။ ရခိုင္မွန္ေက အမ်ိဳးစစ္ေတ၊ ရခိုင္မွန္ေက ဗုဒၶဘာသာရာျဖစ္ရဖို႔..။´´´´´